Endodoncie

Endodoncie - komplexní ošetření zubních kanálků pod operačním mikroskopem

Proč?

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zachování zubu a obnova jeho funkce.

Cílem výkonu je mechanicky rozšířit, chemicky vydezinfikovat a zaplnit systém kořenových kanálků infikovaného a poškozeného zubu a ten následně zrekonstruovat a rovněž vyléčit zánět kostěného lůžka zubu, pokud je diagnostikován.

Endodontické ošetření probíhá ve 2-3 krocích: (záleží na fázi zánětu a na počtu kanálků)

1. odstranění nervu ( v lokální anestezii)

2. opracování a rozšíření kořenových kanálků s cílem odstranit infekční obsah

3. zaplnění kořenových kanálků

Jak to probíhá?

Výkon je běžně prováděn v místním znecitlivění. Za účelem zabránění šíření infekce a úniku dezinfekčních látek do ústní dutiny se zub izoluje pomocí speciální elastické blány (tzv. kofferdam).

Dle složitosti daného případu je rozdělen do několika návštěv v ordinaci zubního lékaře.

Během ošetření jsou používány speciální přístroje a nástroje (mikroskop) a zhotovovány kontrolní rentgenové snímky.

Nejprve se odstraní infikované tkáně korunkové části zubní dřeně a najdou vstupy do kořenových kanálků pomocí operačního mikroskopu. Systém kořenových kanálků se ručními a rotačními nástroji mechanicky rozšíří, aby bylo možné aplikovat dezinfekční roztoky, jejichž působením zub se zbaví choroboplodných zárodků.

Dalším důležitým krokem je následně hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní guttaperchovými čepy a tekutým pojivem, tzv. sealerem, který po čase v kanálku ztuhne. Tím se v ideálním případě kanálek stane neprůchodným pro bakterie, čímž se brání jejich osídlení a infekci.

Posledním klíčovým bodem pro funkční endodontické ošetření je dokonale těsnící výplň, případně protetická práce (overlay, korunka apod.), která zabrání opětovnému osídlení kořenového kanálku bakteriemi. Na závěr zhotovujeme kontrolní RTG, abychom se ujistili, že jsme ošetření provedli správně.

Reedodoncie

Znamená opakované ošetření kořenových kanálků, neboli revizi ošetření kanálků.

Důvodem pro reendodontické ošetření bývá rentgenologicky zjištěný nález kolem hrotu kořene - laicky se nazývá "váček". Důvodem může být také špatná kvalita kořenové výplně - již netěsnící kořenový výplň, nedoplněné kanálky, případně zalomené kořenové nástroje.

U reendodoncie je nejprve potřeba odstranit celé původní plnění, což z retreatmentu dělá o něco náročnějším ošetření oproti primární endodoncii. Reendodoncie také nese větší riziko komplikací např. z důvodu špatné odstranitelnosti původního plnění, či následnému oslabení zubu, ke kterému může docházet při odstraňování zalomených nástrojů  

V odůvodněných případech je možné pacientovi doporučit reendodontické ošetření pod mikroskopem, které provádíme právě na naši klinice.

Úhrada takového ošetření se pohybuje od 10 000 až 12 000 Kč, avšak vlastní funkční zub je lepším řešením než jakákoli protetická náhrada.

Ceník endodoncie

Endodoncie - kompletní ošetření kořenového kanálku

od 3 000 do 10 000 Kč

Reendodoncie

od 5 000 do 12 000 Kč

Endodoncie - kompletní ošetření kořenového kanálku --- od 3 000 do 10 000 Kč

Reendodoncie --- od 5 000 do 12 000 Kč

Pred a po