Endodoncie

Endodoncie je léčba komplikací zubního kazu, tedy zánětu a onemocnění nervového systému zubů (kořenových kanálků). V těchto případech je třeba odstranit poškozený nerv, pročistit zbylé prostorya ty následně dobře zaplnit a utěsnit kořenovým výplňovým materiálem.

Podmínkou kvalitního ošetření je důkladné pročištění kanálků a jejich utěsnění, aby se se zamezilo dalšímu pronikání infekce. V opačném případně pak častodochází k pozdním obtížím (bolest již "mrtvého" zubu) a vytvoření ložiska
infekce v kosti (váček). Pokud při vyšetření zjistíme nedostatečné utěsnění kořenového systému, je nutné provést nové ošetření, které umožní zhojení zánětlivého ložiska.

Postranní zuby (malé i velké stoličky) se po dokončení kořenového ošetření zubu vyztužují dostavbovým čepem a zakrývají polokorunkou nebo korunkou, aby se předešlo jejich rozlomení.

Comments are closed.