Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření se dá rozdělit do dvou částí – v té první využijeme naše moderní diagnostické vybavení a v té druhé dáme dohromady s pacientem léčebný plán. Klíčem ke spokojenosti pacienta vidíme komunikaci, a proto s vámi budeme hovořit o všech krocích, které společně podnikneme vstříc Vašemu zdraví i s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem. Každý plán je individuální a je založen na vstupech získaných z diagnostiky a rozhovoru lékaře s pacientem.

Comments are closed.